تحقیق سبک سازی با پانل های پوما

تعداد صفحات : 51

دسته : عمران

حجم فایل : 828 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه ملی چین

تعداد صفحات : 35

دسته : عمران

حجم فایل : 1512 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت ویژگیهای فنی مؤثر در انتخاب و بکارگیری مصالح

تعداد صفحات : 25

دسته : عمران

حجم فایل : 832 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت آشنایی با معماری بیزانس (روم شرقی )

تعداد صفحات : 52

دسته : عمران

حجم فایل : 1774 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آشنایی با مبانی مهندسی زلزله

تعداد صفحات : 48

دسته : عمران

حجم فایل : 4004 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس

تعداد صفحات : 59

دسته : عمران

حجم فایل : 1538 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی استفاده از کامپوزیت هایFRP در ساخت، بهسازی و تقویت سازه ها

تعداد صفحات : 35

دسته : عمران

حجم فایل : 2695 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی

تعداد صفحات : 29

دسته : عمران

حجم فایل : 1939 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی علم مقاومت مصالح

تعداد صفحات : 301

دسته : عمران

حجم فایل : 12795 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت آشنایی با سد های لاستیکی

تعداد صفحات : 26

دسته : عمران

حجم فایل : 1259 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت تحلیل بتن شفاف

تعداد صفحات : 21

دسته : عمران

حجم فایل : 2184 KB

مبلغ : 11000 تومان

پاورپوینت بررسی تأسیسات و تجهیزات استخر شنا

تعداد صفحات : 34

دسته : عمران

حجم فایل : 1030 KB

مبلغ : 12000 تومان

1